Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(Tải File đính kèm)

Số: 90/2020/NĐ-CPVăn bản 11-11-2020
2 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục

(Tải File đính kèm)

84/2020/NĐ-CPVăn bản 11-11-2020
3 Nghị định về công tác văn thư

(Tải File đính kèm)

Số: 30/2020/NĐ-CPVăn bản 11-11-2020
4 Công văn về việc lập danh sách và hồ sơ CBCCVC có đủ tiêu chuẩn thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 1690/UBND-NVVăn bản 22-05-2020
5 Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

26/2018/TT-BGDĐTVăn bản 22-05-2020
6 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

25/2018/TT-BGDĐTVăn bản 22-05-2020
7 Công khai chất lượng giáo dục theo thông tư 36 36/2017/TT/BGDĐTVăn bản 22-05-2020
8 Luật giáo dục năm 2019

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Văn bản 22-05-2020
9 TT 29/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

TT 29/2017/TT-BGDĐTVăn bản 21-08-2018
10 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn điều kiện nội dung hình thức xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

TT 28/2017/TT-BGDĐTVăn bản 21-08-2018
11 Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 /4/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Văn bản 17-11-2016
12 thông tư 25/2014/tt- bgdđt ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non 25/2014/TT-BGDĐTVăn bản 17-11-2016
13 Điều lệ trường Mầm non 14/2008/QĐ-BGDĐTVăn bản 17-11-2016
14 Quy định đạo đức Nhà Giáo 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008Văn bản 17-11-2016
15 Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

(Tải File đính kèm)

Số: 01/2011/TT-BNVVăn bản 17-11-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích