Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 11/11/2020
Lượt đọc: 38

Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Số/Ký hiệu: Số: 90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/8/2020
Ngày có hiệu lực: 20/8/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
File đính kèm:
File thứ 1: nghi_dinh_90_danh_gia_xl_cbccvc_13-8-2020_111120209.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87