Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích
Thứ năm, 25/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 347

Văn bản tiếp công dân

Nội quy và quy chế tiếp công dân, quyết định thành lập tổ tiếp công dân tại đơn vị

 

 

 

 

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

 

Công dân khi đến trường Mầm non Măng Non để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh , dân nguyện và Cán bộ tiếp công dân phải thực hiện đúng những quy định sau đây:

 

 1. NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ:
  1. Phải xuất trình giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân, giấy mời, nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật, những người này phải có giấy ủy quyền, có chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  2. Không mang theo các loại vũ khí, dao, búa, chất nổ, chất độc, chất cháy…vào khuôn viên nhà trường, công dân phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. Không tự ý sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm khi chưa được phép của người chủ trì tiếp công dân.
  3. Phải nghiêm minh tuân thủ nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.
  4. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện của mình khi có yêu cầu. Chịu trách nhiệm nội dung đã trình bày.
  5. Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.
  6. Đọc hướng dẫn, giải thích, trả lời về những nội dung đã trình bày.
  7. Được quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện với thủ trưởng trực tiếp của người tiếp công dân nếu họ có những việc làm sai trái, gây cản trở, phiền hà, sách nhiễu trong khi làm nhiệm vụ.
  8. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ người tố cáo.

   

 2. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
  1. Khi làm nhiệm vụ, cán bộ tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ (nếu có) tự giới thiệu về mình để người được tiếp biết.
  2. Cán bộ tiếp công dân chỉ được tiếp công dân đến, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện tại phòng giám thị. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày.
  3. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện có căn cứ, đúng thẩm quyền của cơ quan mình phải giải quyết thì tiếp nhận đơn, xử lý đơn theo quy định hiện hành. Những nội dung khiếu nại, tố cáo cần thiết phải yêu cầu công dân ký xác nhận. Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và ghi biên nhận đầy đủ.
  4. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện không thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì hướng dẫn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
  5. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét có văn bản hoặc quyết định giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì cần trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.
  6. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.
  7. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

  Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

   

 3. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN:
 • Các buổi tiếp công dân được tiến hành trong ngày làm việc hành chính.
 • Ban Giám Hiệu tiếp công dân theo lịch trực của Ban Giám Hiệu. Ban Giám Hiệu tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký với Văn phòng của trường.
 • Thời gian tiếp:
 • Buổi sáng:  Từ     giờ đến    giờ
 • Buổi chiều: Từ     giờ đến     giờ

Hết giờ làm việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh dân nguyện không được lưu lại nơi tiếp công dân.

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

87