Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích
Thứ năm, 1/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 606

Triển khai tổ chức “Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11” năm 2018 của Trường Mầm non Măng Non

Nhà trường tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật chủ đề của năm 2018. “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trường Mầm non Măng Non đã thực hiện triển khai Ngày Pháp luật dưới các hình thức sau: 

Nhà trường tuyên truyền khẩu hiệu: “ Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”.

 

Hình ảnh băng rol tuyên truyền ngày pháp luật nước cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 – năm 2018

 Thời gian thực hiện

Tuần lễ thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam – 9/11 từ ngày 5/11/2018 đến ngày 11/11/2018.          

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87