Chào mừng thiếu nhi Quận 2 vui hè bổ ích
Thứ hai, 30/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 229

Tuyên truyền pháp luật

Nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nhận thức về pháp luật cho tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại đơn vị. Nhà trường Treo băng rôn tháng 10, tháng 11 năm 2017. Với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức, trường mầm non Măng Non gương mẫu chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

87